Begravelse Hørsholm

Begravelse skal være personligt og trygt til fast lav pris

Priseksempler

Følgende priser indeholder alt som i som minimum skal bruge.

Bisættelse

 • 2 Rustvognskørsler
 • Kiste inkl. opredning
 • Urne
 • Ilægning af kiste
 • Kistelevering
 • Honorar

fra 13.190 kr.

Borgerlig bisættelse

 • 1 Rustvognskørsel
 • Kiste inkl. opredning
 • Urne
 • Ilægning af kiste
 • Kistelevering
 • Honorar

fra 12.160 kr.

Begravelse

 • 2 Rustvognskørsler
 • Kiste inkl. opredning
 • Ilægning af kiste
 • Kistelevering
 • Honorar

fra 13.190 kr.

Priser for vores ydelser

Honorar:

**Samtale, rådgivning, repræsentation, rådighed: 2700.-  kr.
Tilrettelæggelse, udfærdigelse af kørepapirer samt bestilling hos eksterne: 1700.-  kr.
*Indberetning af dødsanmeldelse og anmodning: 500.-  kr.
*Indhentning af tilskud hos sygesikring og Danmark samt bogføring: 200.- kr.

Produkter:

Kiste inkl. Opredning: Fra 5700.- kr.
Urne: Fra 970.- kr.
Rustvognskørsel: Fra 1230.- kr.
Ekstra medhjælp: Fra 600.- kr.
Iklædning: 560.- kr.
Indbæring og opstilling i kirke/kapel: 475.- kr.

*Kan udføres selv og dermed spares.
**Kan delvist udføres selv og dermed spares.

Før du indgår en aftale med os, laver vi et prisoverslag, så i kan se præsis hvad vores assistance koster.

Begravelseshjælp

Vi er selvfølgelig også behjælpelige med at søge begravelseshjælp via Udbetaling Danmark. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb, du ikke skal betale skat af.

Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb, du ikke skal betale skat af.

Hvis afdøde var 18 år eller mere
Hvis afdøde var 18 år eller mere, kan du højst få 12.100 kr. i begravelseshjælp.

Begravelseshjælpen afhænger af formuen:

 • Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes
  begravelseshjælpen, hvis afdødes eller ægtefællernes samlede formue på
  dagen for dødsfaldet overstiger 30.500 kr. Er afdødes eller ægtefællernes
  samlede formue over 52.600 kr., bortfalder begravelseshjælpen helt.
 • Hvis afdøde hverken efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle,
  nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes formue overstiger 20.300 kr.
  Er afdødes formue over 32.400 kr. bortfalder begravelseshjælpen helt.

I formuen indgår fx:

 • indestående i banken
 • pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier
 • kontanter
 • ejendomsværdi
 • værdi af andele i andelsboligforeninger
 • anparter og investeringsbeviser
 • engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet – engangsudbetalinger indgår i formuen, selvom beløbet bliver udbetalt efter dødsfaldet
 • dokumenteret gæld

Du skal være opmærksom på, at udgifter til bedemand, sammenkomst m.v. i forbindelse med begravelsen ikke indgår i opgørelsen af formuen.

Kontakt bedemanden

Brug for hjælp?

 • Vi hjælper døgnet rundt
 • Åbent alle ugens dage
 • Altid fast lav pris

Ring i dag på tlf. 45 86 02 49 eller udfyld vores formular.