Begravelse Hørsholm

Begravelse skal være personligt og trygt til fast lav pris

Hvad koster en bedemand?

Priseksempler

Bisættelse

 • 2 Rustvognskørsler
 • Kiste inkl. opredning
 • Urne
 • Ilægning af kiste
 • Kistelevering
 • Honorar

fra 15.680 kr.

Borgerlig bisættelse

 • 1 Rustvognskørsel
 • Kiste inkl. opredning
 • Urne
 • Ilægning af kiste
 • Kistelevering
 • Honorar

fra 14.450 kr.

Begravelse

 • 2 Rustvognskørsler
 • Kiste inkl. opredning
 • Ilægning af kiste
 • Kistelevering
 • Honorar

Fra 17.810 kr.

Hvad koster en bedemand?

Priser

Honorar:

**Samtale, rådgivning, repræsentation, rådighed: 2700  kr.
Tilrettelæggelse, udfærdigelse af kørepapirer samt bestilling hos eksterne: 1700  kr.

*Indberetning af dødsanmeldelse og anmodning: 500  kr.

*Indhentning af tilskud hos sygesikring og Danmark samt bogføring: 200 kr.

Produkter:

Kiste inkl. Opredning: Fra 5750 kr.
Urne: Fra 970 kr.
Rustvognskørsel: Fra 1230 kr.
Ekstra medhjælp: Fra 600 kr.
Iklædning: 560 kr.
Indbæring og opstilling i kirke/kapel: 475 kr.

Tillæg ved højtid lørdag: 1400 kr.

*Kan udføres selv og dermed spares.

**Kan delvist udføres selv og dermed spares.

Når vi har talt om, hvordan processen skal være, udfærdiger vi et prisoverslag, så I har et overblik over udgifterne til bisættelsen/begravelsen

Begravelseshjælp

Vi er selvfølgelig også behjælpelige med at søge begravelseshjælp via Udbetaling Danmark. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb, du ikke skal betale skat af.

Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb, du ikke skal betale skat af.

Hvis afdøde var 18 år eller mere

Hvis afdøde var 18 år eller mere, kan du højst få 12.100 kr. (2023) / 12.500 kr. (2024) i begravelseshjælp.

Begravelseshjælpen afhænger af formuen:

 • Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes eller ægtefællernes samlede formue på dagen for dødsfaldet overstiger 40.500 kr. (2023) / 41.800 kr. (2024). Er afdødes eller ægtefællernes samlede formue over 52.600 kr. (2023) / 54.300 kr. (2024), bortfalder begravelseshjælpen helt.
 • Hvis afdøde hverken efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes formue overstiger 20.300 kr. (2023) / 20.950 kr. (2024). Er afdødes formue over 32.400 kr. (2023) / 33.450 kr. (2024), bortfalder begravelseshjælpen helt.

Eksempler på formue kan være:

 • indestående i banken
 • pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier
 • kontanter
 • ejendomsværdi
 • værdi af andele i andelsboligforeninger
 • anparter og investeringsbeviser
 • engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet – engangsudbetalinger indgår i formuen, selvom beløbet bliver udbetalt efter dødsfaldet
 • dokumenteret gæld

Du skal være opmærksom på, at udgifter til bedemand, sammenkomst m.v. i forbindelse med begravelsen ikke indgår i opgørelsen af formuen. 

Hvis afdøde var født før 1. april 1957

Hvis afdøde var født før 1. april 1957, kan du få mindst 1.050 kr. i begravelseshjælp, uanset formue. Dette beløb kaldes for minimumsbeløbet. Hvis du kun ønsker at søge om minimumsbeløbet, skal du ikke oplyse Udbetaling Danmark om evt. formue. 

Hvis afdøde var under 18 år

Hvis afdøde var under 18 år, er begravelseshjælpen et fast beløb. Det gælder også børn, som er dødfødte. Beløbet er 10.100 kr. (2023) / 10.450 kr. (2024).

Brug for hjælp?

 • Vi hjælper døgnet rundt
 • Åbent alle ugens dage
 • Altid fast lav pris

Ring i dag på tlf. 45 86 02 49 eller udfyld vores formular.