Bisættelse Hørsholm

Bisættelse skal være personligt og trygt til fast lav pris

Sådan foregår bisættelse hos os

Når bisættelsen skal arrangeres, er det sjældent lige til. Alle følelserne, alle minderne og alle tankerne om den i har mistet, er der stadig, men det er personen ikke. Det hele kan være så umådeligt forvirrende og svært. For os er det vigtigt, at bisættelsen bliver, som du og de pårørende ønsker det. Det praktiske skal være på plads, så jeres kære bliver det vigtigste under bisættelsen. Så jeres kære kan få lov til at være det, I har brug for, en sidste gang. 

Hos Hørsholm Begravelsesforretning er vi seriøse og praktisk anlagte. Bisættelser skal arrangeres af en lokal bedemand, som har kendskab til næromnrådet.

Priser for bisættelse

Honorar:

**Samtale, rådgivning, repræsentation, rådighed: 2700.-  kr.
Tilrettelæggelse, udfærdigelse af kørepapirer samt bestilling hos eksterne: 1700.-  kr.
*Indberetning af dødsanmeldelse og anmodning: 500.-  kr.
*Indhentning af tilskud hos sygesikring og Danmark samt bogføring: 200.- kr.

Produkter:

Kiste inkl. Opredning: Fra 5750 kr.
Urne: Fra 970 kr.
Rustvognskørsel: Fra 1230 kr.
Ekstra medhjælp: Fra 600 kr.
Iklædning: 560 kr.
Indbæring og opstilling i kirke/kapel: Fra 475 kr.

*Kan udføres selv og dermed spares.
**Kan delvist udføres selv og dermed spares.

Før du indgår en aftale med os, laver vi et prisoverslag, så I kan se præsis hvad vores assistance koster.

Begravelseshjælp via Udbetaling Danmark

Begravelseshjælp

Vi er selvfølgelig også behjælpelige med at søge begravelseshjælp via Udbetaling Danmark. Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb, du ikke skal betale skat af.

Begravelseshjælpens størrelse afhænger af afdødes alder, familieforhold, formue og evt. ægtefælles formue. Begravelseshjælpen udbetales som et engangsbeløb, du ikke skal betale skat af.

Hvis afdøde var 18 år eller mere

Hvis afdøde var 18 år eller mere, kan du højst få 12.100 kr. (2023) i begravelseshjælp.

Begravelseshjælpen afhænger af formuen:

 • Hvis afdøde efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes eller ægtefællernes samlede formue på dagen for dødsfaldet overstiger 40.500 kr. (2023). Er afdødes eller ægtefællernes samlede formue 52.600 kr. (2023), bortfalder begravelseshjælpen helt.
 • Hvis afdøde hverken efterlader sig børn under 18 år eller en ægtefælle, nedsættes begravelseshjælpen, hvis afdødes formue overstiger 19.750 kr. (2022) / 20.300 kr. (2023). Er afdødes formue over 32.400 kr. (2023), bortfalder begravelseshjælpen helt.

Eksempler på formue kan være:

 • indestående i banken
 • pantebreve og kursværdi af obligationer og aktier
 • kontanter
 • ejendomsværdi
 • værdi af andele i andelsboligforeninger
 • anparter og investeringsbeviser
 • engangsudbetalinger som følge af dødsfaldet – engangsudbetalinger indgår i formuen, selvom beløbet bliver udbetalt efter dødsfaldet
 • dokumenteret gæld

Du skal være opmærksom på, at udgifter til bedemand, sammenkomst m.v. i forbindelse med begravelsen ikke indgår i opgørelsen af formuen.

Hvis afdøde var født før 1. april 1957

Hvis afdøde var født før 1. april 1957, kan du få mindst 1.050 kr. i begravelseshjælp, uanset formue. Dette beløb kaldes for minimumsbeløbet. Hvis du kun ønsker at søge om minimumsbeløbet, skal du ikke oplyse Udbetaling Danmark om evt. formue.

Hvis afdøde var under 18 år

Hvis afdøde var under 18 år, er begravelseshjælpen et fast beløb. Det gælder også børn, som er dødfødte. Beløbet er 10.100 kr. (2023).

Du skal være opmærksom på, at udgifter til bedemand, sammenkomst m.v. i forbindelse med begravelsen ikke indgår i opgørelsen af formuen.

Brug for hjælp?

 • Vi hjælper døgnet rundt
 • Åbent alle ugens dage
 • Altid fast lav pris

Ring i dag på tlf. 45 86 02 49 eller udfyld vores formular.