Samtalen

Samtalen

Samtalen med bedemanden kan foregå i eget hjem eller i vores forretning.
Ved mødet vil vi gennemgå familiens ønsker og vi vil vejlede og informere om mulighederne. Det er ved samtalen, at familien vælger kiste, blomster, kirkegård, annoncer med videre. Vi kan kontakte præst og kirke for fastsættelse af dato og tid for højtidligheden. Vi vil naturligvis ved denne samtale udarbejde en oversigt over alle udgifterne samt mulighed for evt. tilskud.

Man kan også få folderen “min sidste vilje” hvor man kan uddybe sin egne ønsker for sin bisættelse/ begravelse til gavn for sine pårørende. Denne folder kan måske give anledning til spørgsmål , hvortil vi naturligvis er til rådighed.